Originalversionen av hemsidan SimonShares har blivit hackad så att besökare slumpmässigt omdirigerats till suspekta sidor. Denna enkla HTML-sida ersätter originalsidan tills problemen är åtgärdade.


Här finns en screenshot av portfolion från originalsidan:

 ➡ Screenshot av portfolio 


Här finns bildexempel och artiklar som beskriver mina senaste konstprojekt:

 ➡ Bildexempel 
 ➡ Tidningsurklipp 


Här finns exempel på filmklipp, 3D-visualisering och dylikt:

 ➡ YouTube-kanal 
 ➡ Vimeo-kanal 
 ➡ Issuu 

Kontakt: Simon Gripenberg, förnamn(at)simonshares.org